Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Uitgaande van de inzichten die worden gepresenteerd door Jaya Klara Brekke en Jay Springett op Terraforming Earth  Thursday Night Live van 10 mei 2018, zal een groep van ecologen, coders, ontwerpers, kunstenaars en (rechts)filosofen werken aan het formuleren van de grondleggende principes voor een 21ste eeuwse samenleving van mensen, andere organismen en machines. 

Alle huidige grondwetten zijn geformuleerd rondom de rechten- en plichten dragende eenheid van de ‘natuurlijke persoon’ die is gebaseerd op het menselijk individu. Als een 21ste eeuwse samenleving minder antropocentrisch zal moeten worden, moet dit centrale idee van de natuurlijke persoon worden heroverwogen. Maar hoe? Vertrekpunten kunnen worden gevonden in de rechtspersonen die bekend staan als de corporatie en de stichting, die het mogelijk maken om collectieven als eenheid bepaalde rechten en plichten toe te kennen. Kan het idee van de natuurlijke persoon vervangen worden door nieuwe noties van rechtspersonen die zouden kunnen bestaan uit verschillende combinaties van organismen, mensen en/of machines? 

Gebaseerd op de eerste principes, geformuleerd in het Lab, zullen de deelnemers verschillende vormen van burgerschap verkennen, die mogelijk ook niet-menselijke entiteiten kunnen omvatten, en extrapoleren ze de mogelijke economisch-ecologische effecten. 

Ben je geïnteresseerd in deelname aan dit Lab? Stuur graag een email met een korte motivatie naar  k.kuitenbrouwer@hetnieuweinstituut.nl 

Deelname is gratis, voor een lunch wordt gezorgd. 

Terraforming Earth Labs: vooruitblik

De resultaten van Lab 1 dienen als uitgangspunten voor het werk in Lab 2 en in Lab 3 in de Terraforming Earth serie:

Lab 2: Autonomous Agents for Regenerative Ecology onderzoekt hoe autonome technologieën kunnen bijdragen aan de regeneratie en ondersteuning van ecosystemen. Dit Lab zal plaatsvinden op 13 Juni 2018 in Den Haag als deel van het Border Sessions festival. 

Lab 3: Terrafiction richt zich op een narratieve verkenning van een 21ste eeuwse samenleving. Dit Lab zal leiden tot een kleine collectie van geschreven of gevisualiseerde korte verhalen, die zich afspelen in de wereld waarvan de contouren worden ontwikkeld in de eerste twee Labs. Het Terrafiction Lab wordt ge co-organiseerd met FIBER en zal plaatsvinden op vrijdag 28 september 2018 in Amsterdam, als deel van de Coded Matter(s) trilogie over Worldbuilding.

datum
11/05/2018
tijd
10:00 – 17:30
taal
English
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Deelname gratis, inclusief lunch

Hetty Berens, Guus Beumer, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Maurizio Montalti, Suzanne Mulder, Marina Otero Verzier, Mark Wigley
Frank Bruggeman, Overtreders-W, Andres Jacques
Boy Vereecken, Bardhi Haliti