Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Gardening Mars toont verschillende hulpmiddelen en attributen die (op aarde) worden ingezet om het leven op Mars te simuleren en te verbeelden.

Gardening Mars gaat over de terravorming van Mars. Daarmee wordt bedoeld de fysieke en biologische transformatie van Mars tot een omgeving die geschikt is voor aards leven. Gardening Mars begint echter vanuit de waarneming dat aan deze fysieke interventie nog een andere –culturele– fase voorafgaat. Vóór er überhaupt een ingreep op een andere planeet ontworpen kan worden, moet die planeet eerst verbeeld worden als tweede, andere aarde. Dat is waar terravorming begint. In deze zin is Mars het meest langdurig en meest instensief geterravormde hemellichaam dat we kennen. In onze gedachten wonen we al ruim een eeuw op Mars.

Gardening Mars kijkt naar de huidige ontwikkelingen in terravorming Mars. Aanleiding is de verhoogde dynamiek van de laatste jaren rondom menselijke bewoning van Mars en de menselijke kolonisatie van de ruimte als gevolg van het energieke optreden van nieuwe private spelers in de ruimtevaart als SpaceX and Blue Origin, naast de tradionele partijen als NASA, ESA, en Roscosmos.

Motor voor speculatie

De huidige culturele fase van terravorming Mars staat onder invloed van aardse ontwikkelingen als de klimaatcrisis; de twijfel of technologische ontwikkeling nog hetzelfde is als ‘vooruitgang’, en het onrustbarende besef dat een alternatief nodig is voor het kapitalistische paradigma van eeuwigdurende groei, zonder dat dit voorhanden lijkt te zijn. Het idee van menselijk bestaan op Mars fungeert hierbij als motor voor speculatie over mogelijke toekomsten. In deze mogelijke toekomsten is echter goed de continuering te herkennen van narratieven die op aarde problematisch zijn geworden. Gardening Mars is hierrmee ook een oproep tot een meer radicale, holistische vorm van verbeelding, waar ook op aarde behoefte aan is.

Hulpmiddelen en attributen

Gardening Mars toont verschillende hulpmiddelen en attributen die (op aarde) worden ingezet om het leven op Mars te simuleren en te verbeelden en gaat in op vier verschillende frames die in de huidige fase van terrafroming te identificeren zijn. Het meest klassieke frame is het beeld van Mars door de ogen van de wetenschap: Mars als onaangeraakte natuur, die bestudeerd en geobserveerd moet worden, maar zo min mogeijk moet worden veranderd. Ten tweede wordt Mars regelmatig opgevoerd als toevluchtsoord en een soort Planeet B, waarbij aan de ene kant aardse soorten voor de onderhang behoed kunnen worden door op Mars te kunnen voortleven, maar waarbij aan de andere kant ecologie gereduceerd wordt tot niets meer dan menselijke ‘life support’. Techno-utopisten,  singularisten en transhumanisten voeren daarnaast Mars op als de omgeving voor een nieuw soort mensen, die ontstaat door het nemen van de volgende, technologische stap in de menselijke evolutie. Ten slotte wordt er al het nodige kapitaal geinvesteerd in de expansie van de aardse economie over het zonnestelsel. Mars treedt hierin op als wingewest, als te ontginnen mijngebied en als belangrijke toekomstige hub in de interplanetaire economische ontwikkeling.

Gardening Mars onderzoek

Bronnen

Gardening Mars toont verschillende hulpmiddelen en attributen die (op aarde) worden ingezet om het leven op Mars te simuleren en te verbeelden en gaat in op vier verschillende frames die in de huidige fase van terrafroming te identificeren zijn. De bronnen van de teksten die in de tentoonstelling worden gebruikt zijn hier verzameld.

Interview Jorge Vago (ESA)

Terraforming Mars

Jorge Vago, onderzoeker bij de ExoMars 2020 missie, European Space Agency (ESA) ESTEC in Noordwijk, over de notie van 'terraforming'.

Making up Mars

'Making up Mars' op 11 mei 2017 was een avond over de wisselwerking tussen culturele, wetenschappelijke en ontwerptechnische verbeelding van het wonen op Mars. Agata Kołodziejczyk (European Space Agency, ESA), kunstenaar Ivan Henriques en Klaas Kuitenbrouwer (Het Nieuwe Instituut) gaven lezingen over hun perspectieven op de toekomst van leven op Mars.

Hetty Berens, Guus Beumer, Marten Kuijpers, Klaas Kuitenbrouwer, Maurizio Montalti, Suzanne Mulder, Marina Otero Verzier, Mark Wigley
Frank Bruggeman, Overtreders-W, Andres Jacques
Boy Vereecken, Bardhi Haliti